Kognitiv terapi og bedre selvforståelse​

Kognitiv terapi kan give dig en bedre selvforståelse. Har du nogle fastlagte tankemønstre, som du ikke kan få brudt, kan kognitiv terapi være vejen ud af denne onde spiral og give dig en udvidet forståelse af dig selv og dine omgivelser.

I Psykologisk Klinik Hellerup, beliggende i Charlottenlund, er vi tre psykologer, der arbejder med kognitiv terapi. Vi har haft klinik i Hellerup i 16 år og har valgt at bibeholde vores navn. I klinikken arbejder vi med de redskaber, der knytter sig til metoder og teori inden for kognitiv psykologi og terapi. Vi kalder os derfor kognitive psykologer.

Hvad er kognitiv terapi?

I kognitiv terapi arbejder vi med de grundlæggende antagelser om selvet, andre og fremtiden. De grundlæggende antagelser er subjektive konstruktioner af virkeligheden, som er dannet af de påvirkninger, som vi udsættes for gennem livet. De grundlæggende antagelser er altafgørende for den mening eller betydning, vi tillægger bestemte begivenheder og objekter.

Den samme begivenhed har altså forskellig mening fra person til person, og det er denne mening, der giver en følelsesmæssig indvirkning på os hver især.

​Emotionelle problemer opstår ofte på grund af problemer med at organisere og fortolke realiteterne, og disse problemer opstår som regel på baggrund af indlærte holdninger og antagelser, som vi hver især anvender for at finde en mening med det hele.

Det er disse grundlæggende antagelser, der arbejdes med i kognitiv terapi, og som netop er blevet til på baggrund af tidligere erfaringer, og som udløses i bestemte livssituationer og fremkalder automatiske tanker og følelsesmæssige forstyrrelser. 

Essensen i kognitiv terapi er at bevidstgøre og skabe erkendelse af forbindelsen mellem tanker, følelser, adfærd og fysiske reaktioner. Den kognitive behandling kan hjælpe dig til en større kvalitet i din hverdag.

Ring og hør mere om kognitiv behandling

​Er du interesseret i at høre mere om kognitiv terapi og om, hvordan du kan opnå større indsigt i dig selv og dine egen handle- og tankemønstre, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 39 30 43 20 eller skrive en e-mail til: klinik@doerum.com. Du finder vores klinik på jægersborg Allé i Charlottenlund nær Hellerup og Østerbro. 

Alle henvendelser er uforpligtende, og vi udviser naturligvis stor diskretion.

Jægersborg Allé 19, 4. sal│ 2920 Charlottenlund │ CVR: 21924903 │ Telefon: 39 30 43 20 │ E-mail: klinik@doerum.com

​Privatlivspolitik