Henvisningsårsager

​Berettiget til psykologhjælp

Berettiget til psykologhjælp med tilskud fra Den Offentlige Sygesikring er klienter med nedenstående 11 henvisningsårsager, såfremt de er sket inden for de seneste 6 måneder med dispensation op til 12 måneder i særlige tilfælde – denne regel gælder ikke for hændelsen vedr. incest – se pkt. 9.

​De 11 henvisningsårsager:

1.

Røveri-, volds- og voldtægtsofre

2.

Trafik- og ulykkesofre

3.

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

4.

Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

5.

Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

6.

Pårørende ved dødsfald (herunder ufrivillig abort /fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge)

7.

Personer, der har forsøgt selvmord

8.

Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælpen kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortamtsrådet,

9.

Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

10.

Personer med let til moderat depression fra det fyldte 18. år

11.

Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og er mellem 18-38 år

​Såfremt den pågældende ifølge sygesikringsloven har ret til psykologhjælp (gruppe 1- og 2-sikrede)

Der bevilges tilskud til 12 konsultationer.

For henvisningsårsagerne 10 vedr. depression og 11 vedr. angst kan der ved behov bevilges 12 konsultationer yderligere, dvs. i alt og højest 24 konsultationer.

Jægersborg Allé 19, 4. sal│ 2920 Charlottenlund │ CVR: 21924903 │ Telefon: 39 30 43 20 │ E-mail: klinik@doerum.com

​Privatlivspolitik