​Behandlingsmetoder

​Vi arbejder primært ud fra den kognitive og adfærdsterapeutiske referenceramme, som kort beskrevet handler om at lære klienten at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner. Ud fra denne forståelse lærer klienten at erkende og bearbejde problemområder i forhold til sig selv, andre og omverdenen samt fremtiden m.h.p. at ændre uhensigtsmæssige mønstre i tænkemåde og adfærd og derved skabe en bedre balance og livskvalitet. I det terapeutiske arbejde medinddrager vi afspænding og visualisering, hvor dette måtte være relevant.

​​

Mange års forskning har vist, at der er en særdeles god behandlingseffekt ved anvendelse af kognitiv terapi over for en række psykologiske problemområder, som nævnt under afsnittet: Behandlingsområder.

Jægersborg Allé 19, 4. sal│ 2920 Charlottenlund │ CVR: 21924903 │ Telefon: 39 30 43 20 │ E-mail: klinik@doerum.com

​Privatlivspolitik