​Behandlingsmetoder

​Vi arbejder primært ud fra den kognitive og adfærdsterapeutiske referenceramme, som kort beskrevet handler om at lære klienten at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner. Ud fra denne forståelse lærer klienten at erkende og bearbejde problemområder i forhold til sig selv, andre og omverdenen samt fremtiden m.h.p. at ændre uhensigtsmæssige mønstre i tænkemåde og adfærd og derved skabe en bedre balance og livskvalitet. I det terapeutiske arbejde medinddrager vi afspænding og visualisering, hvor dette måtte være relevant.

​​

Mange års forskning har vist, at der er en særdeles god behandlingseffekt ved anvendelse af kognitiv terapi over for en række psykologiske problemområder.

Vi tilbyder individuel terapi, parterapi og gruppeterapi.

De psykologiske problemområder, som vi behandler er bl.a. sorg, krise og forskellige angsttilstande så som panikangst og fobisk angst (agorafobi, socialfobi, enkelfobi) samt generel angst, tvangstanker og tvangshandlinger, samt personer med depressive tilstande, spiseforstyrrelser, selvværdsproblemer, stress og belastningstilstande, afhængighedsproblemer, og reaktioner efter traumer i forbindelse med ulykke og vold.

Endvidere behandler vi incestramet og personer, der er selvmordstruede.

Desuden behandler også vanskeligheder i parforholdet som f.eks. samspils- og kommunikationsproblemer samt seksuelle problemer.

Psykologisk Klinik Hellerup modtager klienter fra bl.a. Hellerup, København, Lyngby Taarbæk, Gentofte, Østerbro, Holte og Charlottenlund.

Jægersborg Allé 19, 4. sal│ 2920 Charlottenlund │ CVR: 21924903 │ Telefon: 39 30 43 20 │ E-mail: klinik@doerum.com

​Privatlivspolitik