OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER (OCD)​

Obsessive Compulsive Disorder, som i dagligtale kaldes OCD, kan oversættes til dansk med obsessiv kompulsiv tilstand.

Ordet obsessiv kommer af det latinske ord ”obsidere”, som betyder ”holde besat”, ”belejre”. I psykologien anvendes ordet om forestillinger og tanker, som tvangsmæssigt trænger sig på hos en person, ofte med pinefuld angst til følge. I daglig tale: tvangstanker.

Ordet kompulsiv kommer af det latinske ord ”compellere”, som betyder ”tvinge”. I psykologien anvendes ordet om tvangsmæssige handlinger, der ofte gentages ofte rituelt. Undladelse af handlingen kan medføre svær angst. I daglig tale: tvangshandlinger.

Der er således tale om en angstlidelse, som i øvrigt er beskrevet i WHO’s index vedrørende klassifikation og diagnostiske kriterier over psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser, kaldet ICD-10. Det skal understreges, at OCD ikke er en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge.​

Tvangstanker er uønskede, ufrivillige, ubehagelige, pinagtige, påtrængende, tilbagevendende og vedholdende tanker og forestillinger om f.eks.:

 • ulykke og/eller sygdom
 • smitte med snavs og bakterier
 • tvivl om at have skadet sig selv eller andre
 • at udråbe sjofelheder
 • at være homofil
 • seksuelle forhold
 • forbandelse
 • fordømmelse

​Personen erkender, at tankerne er overdrevne og urimelige, men også at det er egne tanker.​

Tvangshandlinger omfatter handlinger som f.eks.:

​Åbenlyse handlinger:

 • vask af hænder et bestemt antal gange – f.eks. 6 gange uden sæbe og 6 gange med sæbe
 • kontrol af dørhandtag, gashaner, vinduer og lyskontakter adskillige gange
 • rengøring af f.eks. bad inden brug, omkring seng og væg inden sengetid
 • rengøring af køkkenborde hver gang det skal bruges
 • vask og desinficering af tøj og sig selv
 • åbne et skrevet brev adskillige gange inden det kan afsendes
 • gå ind i et rum på en bestemt måde og evt. røre ved ting i en bestemt rækkefølge og på en bestemt måde

Skjulte handlinger:

 • tavst sige en bestemt ordrække, hvis man f.eks. hører/læser om katastrofer og ulykker
 • tavst eller for sig selv pines af obskøne ord med tvangsritual for at ændre disse ord.

Dvs. en gentaget og tilsyneladende hensigtsmæssig adfærd, som udføres efter bestemte regler eller på en stereotyp måde. Adfærden er ikke målet i sig selv, men et middel til at frembringe eller forhindre en eller anden begivenhed eller situation og giver en kortvarig lettelse og lindring.

Jægersborg Allé 19, 4. sal│ 2920 Charlottenlund │ CVR: 21924903 │ Telefon: 39 30 43 20 │ E-mail: klinik@doerum.com

​Privatlivspolitik