​BEHANDLING AF STRESS OG STRESSSYMPTOMER

Hos Psykologisk Klinik Hellerup i Charlottenlund nær Østerbro, hjælper vi med kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af stress. Vi har især fokus på behandling af stress i forbindelse med langvarige stresssymptomer eller ligefrem PTSD.​

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPEUTISK BEHANDLING AF STRESS

Alle mennesker oplever stress i kortere og længere perioder, men jo længere perioden er, jo større bliver belastningstilstanden. Problemet opstår især, når man oplever, at man ikke kan stille noget op og ligefrem fastholdes i tilstanden, i en form for magtesløshed. Dermed overstiger kravene ens fysiske og psykiske ressourcer, og det kan blive nødvendigt med behandling af stress.

Stresssymptomer kan være alt fra indre uro, anspændthed og hovedpine til hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær og manglende livsglæde. Visse symptomer minder om depression såsom træthed, angst og indadvendthed, og tilstanden kan udvikle sig til en konkret depression. Derfor er det vigtigt, at komme i stressbehandling, i ordentlig tid, når man kan mærke symptomerne.

Ved kognitiv behandling af stress arbejder vi med, at identificere og afdække de situationer, hvor klienten oplever, at stresssymptomerne forstærkes. Vi arbejder samtidig med klientens adfærd, følelser og kropslige reaktioner med henblik på, at finde alternative tanker og handlemuligheder i de stressede situationer.

KONTAkT OS GERNE FOR AT AFTALE TID TIL STRESSBEHANDLING

​Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har stresssymptomer, og hvis du overvejer at komme i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af stress.

Du kan ringe til os på telefon 39 30 43 20, for at aftale det videre forløb. Du kan også sende en e-mail til os på klinik@doerum.dk.​

Jægersborg Allé 19, 4. sal│ 2920 Charlottenlund │ CVR: 21924903 │ Telefon: 39 30 43 20 │ E-mail: klinik@doerum.com

​Privatlivspolitik