FORANDRING AF LEVEREGLER​

Leveregel:

Personlige regler for ”rigtigt” og ”forkert” dannet gennem personlig erfaring. Ofte er der tale om forældede regler, der opretholder tingenes tilstand og som arbejder imod ens egen bedste interesse.

Min gamle regel er:

Formuler reglen med dine egne ord.​

Reglen har haft følgende konsekvenser i mit liv:

Beskriv kort, hvorledes din gamle regel har påvirket dig og dit liv.

​Jeg ved, at reglen er på spil, når:

Noter de tegn, der er der, når din gamle regel er aktiv (tanker, følelser og adfærd)

​Det er forståeligt, at denne regel eksisterer fordi:

Opsummér de oplevelser, der førte til at reglen blev grundlagt og som har vedligeholdt den.

​Ikke desto mindre er reglen urimelig, fordi:

Opsummér hvorledes din regel ikke kan forenes med, hvorledes det faktisk forholder sig/realiteterne.

​​

Fordelene ved at efterleve reglen er:

Opsummér fordelene ved at overholde/følge reglen og risici ved at opgive den. Undersøg om disse er mere grundløse end reelle.

​Ulemperne ved at efterleve reglen er:

Opsummér det uhensigtsmæssige for dig ved at efterleve reglen.

​En mere realistisk og hjælpsom regel ville være:

Skriv din nye regel ned med dine egne ord.

​For at afprøve den nye regel, er det nødvendigt at:

Skriv ned hvorledes du planlægger at forstærke din nye regel og anvende den i praksis.

​​

Jægersborg Allé 19, 4. sal│ 2920 Charlottenlund │ CVR: 21924903 │ Telefon: 39 30 43 20 │ E-mail: klinik@doerum.com